Във връзка с получено писмо от Конфедерацията на автомобилните превозвачи Ви съобщаваме, че на 13.01.2020г. /понеделник/, в знак на протест, ще бъде преустановен общественият превоз на пътници по редовните автобусни линии

от общинските, областните и републиканските транспортни схеми в общо 53 общини, сред които и Първомай.

   Планира се протестните действия да продължат до поемането на ангажименти с конкретни срокове и действия от страна на правителството за решаването на поставените от превозвачите проблеми.