Библиотечният колектив на Централна общинска библиотека при Образцово"НЧ"Св.Св.Кирил и Методий-1894г.-гр. Първомай" получи Поздравителен адрес от кмета на община Първомай

Николай Митков по повод 125 години читалищна библиотека и 60 години Детски отдел към библиотеката. Специална масичка за новия кът в обновения Детски отдел е подаръкът за юбилея.

СЪРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ!

Поздравителен адрес от кмета на община Първомай Николай Митков