Заповед № РД-20-130 / 30.10.2019г. На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 23, ал. 1, във връзка с чл. 23, ал. 2 и ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местна администрация и Решение № 149-МИ/ 28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия Първомай за обявяване на резултатите от изборите за общински съветници в община Първомай.

 pdfОтвори