През месец септември госпожа Зорка Каразапрянова посети гр. Прага по покана на сдружение Българска православна общност в Чешката република със седалище в град Прага.

Сдружението е главният организатор на фестивала ,,Вяра, Надежда, Любов и Мъдрост – всичко онова, което ни сближава”, реализиран с подкрепата на Министерството на културата в Чехия и Дома на националните малцинства в Прага.
Още в началото на учебната година, учениците от 3-ти, 4-ти и 5-ти клас на БСУ „Д-р Петър Берон” имаха възможността да се запознаят с г-жа Зорка Каразапрянова, която е ръководител на детска приложна студия към ,,Клуб на радостта” в гр. Първомай.
В часа по изобразително изкуство тя предаде част от своя дългогодишен опит и знания на учениците. Под нейно ръководство четвъртокласниците изработиха различни предмети от приложното изкуство. Своите нови знания те ще използват през цялата година. Госпожа Зорка Каразапрянова създаде истинска творческа атмосфера и вдъхнови учениците за работа.Петнадесет творби на нейните възпитаници от приложната студия бяха включени в експозицията на изложбата  в галерията на Дома на националните малцинства в Прага.

Вдъхновяващ урок по изобразително изкуство Вдъхновяващ урок по изобразително изкуство Вдъхновяващ урок по изобразително изкуство Вдъхновяващ урок по изобразително изкуство Вдъхновяващ урок по изобразително изкуство Вдъхновяващ урок по изобразително изкуство Вдъхновяващ урок по изобразително изкуство Вдъхновяващ урок по изобразително изкуство Вдъхновяващ урок по изобразително изкуство