Община Първомай е бенефициент по проект „Подновяване и модернизиране на кухненското обзавеждане и оборудване на ,,Домашен социален патронаж” – гр. Първомай, Договор РД-04-32/29.05.2019 г., финансиран от Фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика.

Основната цел на проекта е повишаване качеството и капацитета на социалната услуга чрез модернизация на кухненското обзавеждане и оборудване. Предоставянето на  ефективна социална услуга за приготвяне и доставка на храна за възрастни, самотно живеещи и хора с увреждания ще доведе до повишаване на интереса и увеличаване на броя на потенциалните ползватели на услугата и ще осигури по-добри и безопасни условия на труд на работещите в кухнята на Домашен социален патронаж – гр. Първомай.

Във връзка с изпълнението на проекта, през изминалата седмица бяха доставени и монтирани нови мебели и кухненски уреди. С новите придобивки Домашен социален патронаж – Първомай се превърна в една приятна за работа база и благоприятна среда за осъществяване на услугата.

Ново кухненско оборудване за Домашен социален патронаж – гр. Първомай Ново кухненско оборудване за Домашен социален патронаж – гр. Първомай Ново кухненско оборудване за Домашен социален патронаж – гр. Първомай