На 15.08.2019 г. от 19:00 часа на стълбите, намиращи се от източната страна на сградата на общината ще се състои концерт

с произведения от класическа музика на любими и известни композитори.

Заповядайте!