По инициатива на ръководството на община Първомай  на 26 юни 2019 година в сградата на общината – във  фоайето на първия етаж  и пред входа бяха поставени две метални конструкции за събиране на пластмасови капачки.

   Освен, че има екологична и възпитателна цел – за  по-малко употреба на пластмасови и найлонови изделия и опазване на околната среда, тази инициатива има и благотворителен характер. Събраните средства от продажбата на капачки ще бъдат използвани целенасочено за хора в нужда и дейности в тяхна полза.

Кампания с благотворителна и екологична насоченост Кампания с благотворителна и екологична насоченост Кампания с благотворителна и екологична насоченост Кампания с благотворителна и екологична насоченост