В края на миналата седмица кметът на общината Ангел Папазов и Деляна Маджарова – регионален мениджър на Виваком посетиха  Детска градина ,,Осми март”, за да присъстват на занимание в интерактивна класна стая. Малчуганите от група ,,Мечо Пух” показаха завидни знания по музика на тема ,,Музикални инструменти”. По време на урока децата бяха много активни и съсредоточени, отговаряха бързо и точно на поставените въпроси.

   Проектът се реализира по програма на МОН, програма за интерактивни класни стаи на Виваком и със съдействието на община Първомай. Основна цел на проекта е иновациите да се прилагат в българските училища и детски градини, улеснявайки работата на преподавателите и допринасяйки за по-успешното развитие на децата на България. Потенциалът на онлайн уроците дава редица важни предимства на участниците – посреща нуждите на обучаемите с визуален стил на учене, увеличава мотивацията, уроците са по-приятни, което ангажира вниманието на децата, развиват се креативността, личностните и социалните  умения на обучаемите.

   Следвайки своята дългосрочна политика за подкрепа на образователните институции и развитието на младите хора в общината, кметът приветства тази инициатива и похвали децата за старанието и вниманието, което проявиха по време на заниманието.

ДГ ,,Осми март” с интерактивна класна стая ДГ ,,Осми март” с интерактивна класна стая ДГ ,,Осми март” с интерактивна класна стая ДГ ,,Осми март” с интерактивна класна стая ДГ ,,Осми март” с интерактивна класна стая