На 1 март се проведе годишното Общо събрание на членовете на Образцово „НЧ Св. Св. Кирил и Методий”. Прие се годишния отчет, беше представен новия читалищен сайт https://chitalishteparvomay1894.com.

В присъствието на членовете на Читалищното настоятелство, Проверителната комисия, кмета на общината Ангел Папазов, председателят на Читалището Иван Караславов поздрави гости, самодейци и читалищни деятели с празника. Открита бе новата придобивка – парна инсталация на арт клуб „Муза”. На всички включили се в изработването ѝ и проявили съпричастност чрез дарения, труд и отношение бяха връчени сертификати и благодарствени писма. Специално бе отличена г-жа Татяна Попова – учител в СУ „Проф. д-р Асен Златаров”, под чието ръководство бе изработен новия сайт на Читалището. Самодейците бяха поздравени и от кмета на общината Ангел Папазов.

Общо събрание на членовете на Образцово „НЧ Св. Св. Кирил и Методий” Общо събрание на членовете на Образцово „НЧ Св. Св. Кирил и Методий” Общо събрание на членовете на Образцово „НЧ Св. Св. Кирил и Методий” Общо събрание на членовете на Образцово „НЧ Св. Св. Кирил и Методий” Общо събрание на членовете на Образцово „НЧ Св. Св. Кирил и Методий” Общо събрание на членовете на Образцово „НЧ Св. Св. Кирил и Методий” Общо събрание на членовете на Образцово „НЧ Св. Св. Кирил и Методий” Общо събрание на членовете на Образцово „НЧ Св. Св. Кирил и Методий” Общо събрание на членовете на Образцово „НЧ Св. Св. Кирил и Методий” Общо събрание на членовете на Образцово „НЧ Св. Св. Кирил и Методий” Общо събрание на членовете на Образцово „НЧ Св. Св. Кирил и Методий”