Разширено заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете от РАО “Тракия” се проведе на 7 юни 2024 г. в село Елхово, община Николаево.

Срещата започна с представяне на общините Николаево и Гурково, които наскоро подновиха членството си в Асоциацията. Кметовете Константин Костов и Кънчо Папазов разказаха за социално-икономическото развитие на общините, които представляват, за историята, културата и традициите, както и за проектите, които се реализират в момента и бъдещите намерения.

Сред дискутираните актуални теми за местните власти бeше наближаващият срок за определяне на такса смет по новата методика според количеството изхвърлени отпадъци, а не като процент от данъчната оценка, както е в момента. Всеобщо беше мнението, че с новия начин на изчисляване събираемостта ще намалее и значително ще нарасне необходимото дофинансиране от общините за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване.