УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

    Уведомяваме Ви, че на 01.04.2024г. / понеделник / от 11:00 часа ще се проведе тренировка - функционални тестове чрез задействане на сирените

    на територията на областните градове Варна, Бургас, Пловдив, Пазарджик, Плевен, Кърджали, Монтана, Русе, Враца, Стара Загора, Смолян и в общинските центрове в тези области, в т.ч.и Първомай. Задействането на системата ще се извърши от Националния контролен възел и от съответния Регионален контролен възел. Ще бъдат излъчени предварително записани съобщения за техническа проверка, съобщения на живо за акустичните сигнали ,,Национален сигнал за тревога”, ,,Национален сигнал за край на тревогата” и съобщение за край на техническата проверка.

    Националната система за ранно предупреждение  и оповестяване /НСРПО/ на населението се тества два пъти годишно в първия работен ден на месец април и на месец октомври в 11:00  часа – чрез задействане на акустичните сигнали  по чл.18 и чл.19.