Пчеларите от Сдружение „Пчеларско дружество Нектара-Първомай“ днес направиха дарение на Дома за пълнолетни лица с физически увреждания /ДПЛФУ/

- с.Езерово и Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция /ЦНСТПЛД/ в Първомай.

   Те предоставиха пчелен мед и пчелни продукти, произведени от членовете на организацията. Инициативата им е по повод Празника на пчеларя Св.Харалампий, популяризиране дейността на сдружението и ползата от консумацията на пчелните продукти.

   Дарението беше прието от началниците на социалните заведения - Росица Качарова и Осман Рефик и предоставено на потребителите. Пчеларите изнесоха лекция за медопроизводството и лечебните свойства на пчелните продукти.

   Кметът Николай Митков благодари на сдружението за благородния жест и за коректното партньорство през изминалата година.

Пчеларите от сдружение ,,Нектара-Първомай” дариха мед на социални заведения в Първомай Пчеларите от сдружение ,,Нектара-Първомай” дариха мед на социални заведения в Първомай Пчеларите от сдружение ,,Нектара-Първомай” дариха мед на социални заведения в Първомай Пчеларите от сдружение ,,Нектара-Първомай” дариха мед на социални заведения в Първомай Пчеларите от сдружение ,,Нектара-Първомай” дариха мед на социални заведения в Първомай Пчеларите от сдружение ,,Нектара-Първомай” дариха мед на социални заведения в Първомай