Във връзка с тестване на системата BG-ALERT, на 23 ноември /четвъртък/, потребителите на всички мобилни оператори в област Пловдив ще получат съобщение:

Tест, с предупреждения за опасност, съдържащо текст на български и английски език.

   Получаването на съобщението на мобилното устройство се очаква да бъде еднократно и съпроводено от специфичен звук и вибрация, дори при активиран тих (безшумен) режим. 

   Системата, която е разработена съвместно от МВР и Министерството на електронното управление, има за цел да информира за опасности чрез съобщения по телефона.