Аз и Доброто. Къде съм Аз в този кръговрат,  къде е мястото ми? На тези и още подобни въпроси дадоха отговори учениците от три училища – СУ „Проф. д-р Асен Златаров”, ПГСС „Васил Левски” и Националната търговска гимназия Пловдив на състоялата се среща-разговор ”Аз и Доброто”. Благотворителното събитие бе организирано от  О”НЧ Св. Св. Кирил и Методий” , в подкрепа на каузата „Заедно за Боян”.

Водещата Веселина Танева предизвика учениците да творят, преоткриват, пресъздават, въздействат, да усетят силата на магията наречена Доброта. Тази магия беше в залата и се видя и почувства и от присъстващите и участниците. Със споделените добрини младите хора оставиха у слушателите усещането за това, че добротата не е накит – тя се носи в сърцето! Публиката видя една открехната врата в тези млади хора, позволили на Добротата да се настани в сърцата им.

На срещата бяха поканени граждани и представители на бизнеса в Първомай. Организаторите благодарят за личното присъствие на Петър Ушев. Благодарност и към Таня Ефтимова изработила ръчно гривни за участниците с темата на събитието; към „ОфисиТе” с управител Пеньо Запрянов помогнал за реализирането на идеята - подарък „Книга за Доброто” за всяко училище.

Благотворително събитие ”Аз и Доброто” Благотворително събитие ”Аз и Доброто” Благотворително събитие ”Аз и Доброто” Благотворително събитие ”Аз и Доброто” Благотворително събитие ”Аз и Доброто” Благотворително събитие ”Аз и Доброто” Благотворително събитие ”Аз и Доброто” Благотворително събитие ”Аз и Доброто” Благотворително събитие ”Аз и Доброто” Благотворително събитие ”Аз и Доброто” Благотворително събитие ”Аз и Доброто”