Читалището е традиционна сцена за любителско изкуство, то идва от миналото, но принадлежи на бъдещето – защото съхранява живи българските традиции, култура и дух.

Тази година, датата 13 май се превърна в деня, в който празнуват сърцатите хора, отдадени на любителското художествено творчество – читалищни дейци от Общината, които посвещават труда си на изкуството и мечтите. Това е празник, обединяващ хората с различни професии, социален статус и възраст, но всички водени от любовта към уникалните български бит, култура и фолклор. На сцената пред читалището, излязоха певчески и танцови  състави от общината, които с песните и танците популяризират местния фолклор и националното нематериално културно наследство, като отдават душа и сърце за запазване на културната ни идентичност. Включиха се над 160 участници от 11 състава. Най- младите участници тази година  са децата от новосформираната към читалището Детска фолклорна певческа група „Тракийче” с ръководител Ангел Ангелов.

Масовото участие ни дава увереност и самочувствието, че възрожденския дух и читалищната идея са живи в нашия край, че има хора, които ревностно пазят и съхраняват традициите завещани от дедите ни и ги предават на децата ни.

Горди сме, че има хора като тях, които ден след ден  не щадят време и сили, за да правят делника по-красив с музика, песен, танц, за да запазят българщината и да запалят в сърцата на наследниците ни онова пламъче към род и Родина.

ОБЩИНСКИ ПРАЗНИК НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ИЗКУСТВО ОБЩИНСКИ ПРАЗНИК НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ИЗКУСТВО