Според българския православен календар на 11 май почитаме паметта на светите братя Кирил и Методий. Днес отбелязваме патронния празник на О”НЧ Св. Св. Кирил и Методий- 1894г. – гр. Първомай”.

Тази историческа дата в календара на българската култура се превърна и в професионален празник на тези, които служат на писменото слово, тези които го съхраняват и разпространяват с идеята то да пребъде - българските библиотекари.

Сърцето на една библиотека винаги са били книгите, а библиотекарите - нейната душа. Като хранители на книгите и словото в тях, библиотекарите държат ключа към познанието. Те помагат на читателите и ги напътстват в огромния океан от книжовно богатство.

С дългата си история библиотеките – храмове на познанието, завоюват своето достойно място и в съвременния дигитален свят, като не се противопоставят на модерните технологии, а умело си сътрудничат с тях. Оставайки верни на изконната си роля, се променят в съзвучие с изискванията на времето.

Българските библиотекари заслужават този ден на признание, защото да бъдеш библиотекар в България не е просто професия и препитание, а призвание, на което безвъзмездно си отдаден.

Честит професионален празник, библиотекари!

Нека продължим делото си със здраве, вяра в успеха и непресъхващи сили!

11 МАЙ - ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКИЯ БИБЛИОТЕКАР 11 МАЙ - ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКИЯ БИБЛИОТЕКАР 11 МАЙ - ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКИЯ БИБЛИОТЕКАР