УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

    Във връзка с писмо получено от Водоснабдяване и канализация ЕООД, уведомяваме Ви, че поради изграждане на нови водопроводни връзки към нов захранващ водопровод,

водоподаването в гр.Първомай, с.Крушево, с.Градина и кв.Дебър ще бъде спряно за времето от 09:00ч. на 24.01.2023г до 17:00ч. на 25.01.2023г.

   Според проектните дейности през следващата седмица също няма да има вода заради изграждането на третата връзка.