Кметът Николай Митков  отново  прояви загриженост за състоянието на моста над река Марица и затрудненията в придвижването по републиканските пътища в общината.

    След проведен разговор на градоначалника с председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Иво Иванов, стана ясно, че фирмата изпълнител, която ще построи новия мост на над река Марица, в участъка между село Градина и град Първомай, е избрана. Това е ,,Главболгарстрой – Инфраструктурно строителство“ АД.

    Решението за определяне на изпълнител е публикувано на 11.11 2022 г. „ГБС – Инфраструктурно строителство“ АД е единствената фирма, достигнала до финалното класиране. Останалите четири, които са кандидатствали са отстранени, поради несъответствия с изискванията на възложителя.

    Кметът получи уверение от шефа на АПИ, че веднага след изтичане на 10-дневния срок на обжалване ще се премине към следващите стъпки по изпълнение на проекта. Предстои среща, на която ще бъде обсъдено финансирането на строежа.

Фирмата изпълнител, която ще построи новия мост над река Марица е избрана Фирмата изпълнител, която ще построи новия мост над река Марица е избрана Фирмата изпълнител, която ще построи новия мост над река Марица е избрана