Населените места в Община Първомай постепенно придобиват все по-добър вид.

    Поредната стъпка в усилията на общинското ръководство за подобряване на живота на хората и благоустрояване на селата е създаването на нови и обновяването на вече съществуващи площадни пространства и паркове за отдих и игри.

    В изпълнение на инвестиционната програма, площадът през НЧ ,,Христо Смирненски-1929” и паркът в село Бяла река са обновени и благоустроени.

    Облагородено е цялото площадно пространство пред читалището, има оформена и зелена зона, като са изпълнени напълно нови алеи, настилки, монтирани са нови пейки, кошчета за отпадъци и съоръжения за игра в пъстри цветове.

     Подновено е и парковото осветление.

Жителите на село Бяла река ще се радват на облагородено място за отдих Жителите на село Бяла река ще се радват на облагородено място за отдих Жителите на село Бяла река ще се радват на облагородено място за отдих Жителите на село Бяла река ще се радват на облагородено място за отдих