Стартираха ремонтни дейности на две улици в с.Градина, които се нуждаеха от спешен ремонт, поради лошо експлоатационно състояние – ул.,,Чапаев” и ул.,,Иван Вазов.

    Новата настилка ще се изпълни от трошен камък / минералбетон / и асфалтова смес с дебелина 6 см. Предвижда се частично направа на нови бетонови бордюри. С реконструкцията ще се осигури повърхностно отводняване.

    Участъкът на ул.,,Чапаев”, който ще се обнови е с дължина 190м, а този на ул.,,Иван Вазов” – 175м.

    С изпълнението на предвидените строително-ремонтни дейности по реконструкция на пътната настилка се цели улесняване на движението като се осигури комфортно пътуване и нормално придвижване на превозните средства.

Започна ремонтът на две улици в с.Градина Започна ремонтът на две улици в с.Градина