Кметът Николай Митков инспектира как се осъществяват строително-ремонтните дейности на улиците в кв.Дебър - ,,Босилек”, ,,Богомил”, ,,Крайречна” и ,,Антим I” и хода на изпълнението им.

   Към момента ремонтите вървят поетапно. На улиците ,,Босилек” и ,,Богомил” се извършва профилиране, насипване с трошен камък и уплътняване. Предстои да се положат бордюри, тротоари и асфалтовата смес.

   На улиците ,,Крайречна” и ,,Антим I”, през следващата седмица, започват изкопни дейности за достигане на земна основа за трасето и насипване.

   Представителите на фирмата изпълнител увериха, че планираните срокове ще бъдат спазени.

 ,,Ремонтните дейности вървят по план-график, въпреки трудностите. Надявам се, че гражданите ще проявят търпение и ще съдействат на работниците, за да улеснят работата им. Необходимо е личните им автомобили да бъдат отстранени от ремонтиращия се участък с цел по-бързо приключване.” – заяви градоначалникът.

Кметът инспектира ремонтните дейности в кв.Дебър Кметът инспектира ремонтните дейности в кв.Дебър Кметът инспектира ремонтните дейности в кв.Дебър Кметът инспектира ремонтните дейности в кв.Дебър