През изминалата седмица, под егидата на кмета Николай Митков, служители на Община Първомай, съвместно с фирмата за оползотворяване на отпадъци от опаковки „Булекопак“ АД

проведоха информационна залесителна кампания с децата от ДГ ,,Марица” и учениците от ОУ ,,Христо Ботев”, с.Градина и ПГСС ,,Васил Левски” в резултат, на което бяха засадени 17 броя дървесни видове – чинари и кипариси в двора на детската градина и училищата.

    В процеса на засаждането, по приятен и забавен начин, най-малките участници в кампанията научиха какви грижи трябва да се полагат за дърветата и цялата природа и каква е тяхната роля в живота на хората.

    Стремежът и целта на общината е, чрез инициативата, средата наоколо да стане по-зелена, по-чиста и по-красива, а учениците и децата да се научат да мислят екологосъобразно като участват не само в засаждането, но и в последващата грижа за дръвчетата, да бъдат съпричастни към създаването и опазването на зелените пространства.

Община Първомай и ,,Булекопак” организираха залесителна кампания Община Първомай и ,,Булекопак” организираха залесителна кампания Община Първомай и ,,Булекопак” организираха залесителна кампания Община Първомай и ,,Булекопак” организираха залесителна кампания Община Първомай и ,,Булекопак” организираха залесителна кампания Община Първомай и ,,Булекопак” организираха залесителна кампания Община Първомай и ,,Булекопак” организираха залесителна кампания