Общинското ръководство следва целенасочена политика за подобряване на пътната инфраструктура и благоустрояване на градската среда. Има обекти завършени в срок,  а други  продължават с пълна сила.

    Приключиха ремонтните дейности на ул.,,Кочо Честименски”, намираща се в централна градска част. След реконструкцията тя е с нов асфалт, нови бордюри и тротоари и  подобрено отводняване. Направени са маркировката и пешеходните пътеки. Ремонтираният участък на улицата е с дължина 270м - от ул. ,,Княз Борис I” до ул.,,Стефан Стамболов”.

    Облагородено е междублоковото пространство на ул.,,Петър Берон”№ 6-8 и ул. ,,Княз Борис I”№ 43-45, което беше недостатъчно добре поддържано. С направената преди година детска площадка и извършеното заравняване и насипване с фрезован асфалт, то вече придоби цялостен завършен вид. Основна цел на извършените дейностите е да направи средата на обитаване по-привлекателна и по-безопасна.

     Продължават ремонтните дейности по подмяна на тротоарните плочки на ул.,,Княз Борис I”. Едновременно с това се извършва изкърпване на дупки по уличната мрежа в с.Драгойново, преди това се закърпиха проблемните участъци по пътя с.Искра- с.Новаково.

     Предстои обновяване на уличната мрежа в селата Градина, Караджалово и Искра.

     Стремежът на общинското ръководство да благоустроява инфраструктурата  е важен елемент от общинската политика за развитие на приветлива градска среда и отговаря на регионалната политика за развитие на общността.

Улица ,,Кочо Честименски” е с нов облик,  ремонтните дейности по благоустрояване на инфраструктурата в общината продължават Улица ,,Кочо Честименски” е с нов облик,  ремонтните дейности по благоустрояване на инфраструктурата в общината продължават Улица ,,Кочо Честименски” е с нов облик,  ремонтните дейности по благоустрояване на инфраструктурата в общината продължават Улица ,,Кочо Честименски” е с нов облик,  ремонтните дейности по благоустрояване на инфраструктурата в общината продължават Улица ,,Кочо Честименски” е с нов облик,  ремонтните дейности по благоустрояване на инфраструктурата в общината продължават Улица ,,Кочо Честименски” е с нов облик,  ремонтните дейности по благоустрояване на инфраструктурата в общината продължават