В изпълнение на инвестиционната програма, започна ремонтът на три улици в града – ул.,,Петко Р. Славейков”, ул.,,Възраждане” и ул. Кочо Честименски”.

Предстои цялостно подновяване на асфалтовата настилка, ревизия на дъждоприемните шахти и полагане на маркировка, за ул.,,Кочо Честименски” се предвижда подновяване на тротоарите и бордюри. Средствата за ремонтните дейности са целеви - от държавния бюджет. Очаква се ремонтът  да приключи в края на месец септември, след което ще бъдат реновирани четири улици в кв. Дебър.