Днес Мариян Колев от 9,,а” клас на СУ,,Проф.д-р Асен Златаров” седна на стола на кмета на общината Николай Митков.

Размяната на местата бе осъществена в рамките на националната кампания ,,Мениджър за един ден”. Ученикът се запозна с основните правомощия и задължения на кмета. На проведената оперативка Мариян Коле се представи на заместник-кметовете, секретаря на общината и други служители на общинска администрация, които пък от своя страна го запознаха накратко със своите отговорности.

   Ценен практически опит натрупаха и Ана-Мария Ангелова от 8,,а” клас и Елена Стоянова от 9,,а” клас като кметски наместници в кв.Дебър и кв.Любеново.

   ,,Мениджър за един ден” е най-значимата образователна инициатива и програма на„Джуниър Ачийвмънт България”, която подпомага кариерната реализация на ученици и студенти над 16 години. В рамките на един ден участниците се запознават с реалната работа в институции и организации в цялата страна. Така младите хора могат да получат истинска подготовка за реалния свят, както и безценен опит.

 

Мариян Колев стана кмет за един ден Мариян Колев стана кмет за един ден Мариян Колев стана кмет за един ден Мариян Колев стана кмет за един ден