На 11.11.2021г. кметът Николай Митков подписа договор с Държавен фонд "Земеделие” за ремонт на ул. "Братя Миладинови-север” в  отсечката между ПГСС "Васил Левски” и центъра на кв. Любеново.

   Строителните дейности ще включват подмяна на асфалтовата настилка, нови тротоари, маркировка и осветление.

   Предстои процедура за обявяване на обществена поръчка и конкурс за избор на изпълнител.

   Очаква се ремонтните дейности да започнат през лятото на 2022 година.

Кметът подписа договор за ремонтни дейности