Стартираха ремонтните дейности на ул.,,Константин Фотинов” в кв.Любеново, за които  Междуведомствената комисия по бедствия и аварии отпусна необходимите средства.

    Освен нова асфалтова настилка, улицата ще има ново осветление, тротоар, маркировка и знаци.

    Ремонтирането на улица ,,Константин Фотинов” е от съществено значение за живущите в квартала, тъй като свързва прокара  с пътя за с.Караджалово и обикновено е доста натоварена.