С два нови автомобила ,,Дачия докер” ще се разнася храната до потребителите, ползващи социалната услуга Домашен социален патронаж. Автомобилите са 5-годишни, на стойност 25 000лв. и са закупени със средства, заложени в инвестиционната програма на общината за 2021г. Старите автомобили, които се ползваха до момента, ще бъдат продадени или бракувани.

      Домашен социален патронаж / ДСП/ – Община Първомай обслужва 450 човека в пенсионна възраст, на които ежедневно се доставя до дома топла и диетична храна, съобразена с изискванията за рационално и здравословно хранене.