Първомайският народен оркестър „Дионис” е създаден през 1996 година.

Репертоарът на оркестъра включва музика от всички български фолклорни области, но главно тракийски песни и хора. Изпълняват както музика на стари майстори: Иво Папазов, Петър Ралчев, Иван Милев, така и свои авторски произведения.

МАЙСКИ КУЛТУРНИ ТЪРЖЕСТВА – ПЪРВОМАЙ 2021 - 25 ГОДИНИ ОРКЕСТЪР „ДИОНИС” МАЙСКИ КУЛТУРНИ ТЪРЖЕСТВА – ПЪРВОМАЙ 2021 - 25 ГОДИНИ ОРКЕСТЪР „ДИОНИС” МАЙСКИ КУЛТУРНИ ТЪРЖЕСТВА – ПЪРВОМАЙ 2021 - 25 ГОДИНИ ОРКЕСТЪР „ДИОНИС” МАЙСКИ КУЛТУРНИ ТЪРЖЕСТВА – ПЪРВОМАЙ 2021 - 25 ГОДИНИ ОРКЕСТЪР „ДИОНИС” МАЙСКИ КУЛТУРНИ ТЪРЖЕСТВА – ПЪРВОМАЙ 2021 - 25 ГОДИНИ ОРКЕСТЪР „ДИОНИС” МАЙСКИ КУЛТУРНИ ТЪРЖЕСТВА – ПЪРВОМАЙ 2021 - 25 ГОДИНИ ОРКЕСТЪР „ДИОНИС” МАЙСКИ КУЛТУРНИ ТЪРЖЕСТВА – ПЪРВОМАЙ 2021 - 25 ГОДИНИ ОРКЕСТЪР „ДИОНИС” МАЙСКИ КУЛТУРНИ ТЪРЖЕСТВА – ПЪРВОМАЙ 2021 - 25 ГОДИНИ ОРКЕСТЪР „ДИОНИС” МАЙСКИ КУЛТУРНИ ТЪРЖЕСТВА – ПЪРВОМАЙ 2021 - 25 ГОДИНИ ОРКЕСТЪР „ДИОНИС” МАЙСКИ КУЛТУРНИ ТЪРЖЕСТВА – ПЪРВОМАЙ 2021 - 25 ГОДИНИ ОРКЕСТЪР „ДИОНИС” МАЙСКИ КУЛТУРНИ ТЪРЖЕСТВА – ПЪРВОМАЙ 2021 - 25 ГОДИНИ ОРКЕСТЪР „ДИОНИС” МАЙСКИ КУЛТУРНИ ТЪРЖЕСТВА – ПЪРВОМАЙ 2021 - 25 ГОДИНИ ОРКЕСТЪР „ДИОНИС” МАЙСКИ КУЛТУРНИ ТЪРЖЕСТВА – ПЪРВОМАЙ 2021 - 25 ГОДИНИ ОРКЕСТЪР „ДИОНИС” МАЙСКИ КУЛТУРНИ ТЪРЖЕСТВА – ПЪРВОМАЙ 2021 - 25 ГОДИНИ ОРКЕСТЪР „ДИОНИС” МАЙСКИ КУЛТУРНИ ТЪРЖЕСТВА – ПЪРВОМАЙ 2021 - 25 ГОДИНИ ОРКЕСТЪР „ДИОНИС”