Денят 8 май 2021 година бе посветен на любителското художествено творчество. Посветен на таланта и себеотдаването на над 130 самодейци от Общината в различните направления на изкуството.

Масовото участие тази година на представители от читалищата ни даде увереност , че възрожденския дух и читалищната идея са живи в нашия край, че има хора, които ревностно съхраняват, развиват и предават традициите, завещани от нашите деди. Водещ на събитието бе Жанет Карааргирова.

Празникът започна с изпълнения на Детска фолклорна певческа група „Дебърче” от „НЧ Пробуда- кв. Дебър-1905г.”- ръководител Ангел Ангелов. Следващите изпълнители бяха от Женска певческа група при „НЧ Селска пробуда- 1896г.” село Градина, с ръководители – Недялка Стоева, Димо Димитров, Донка Тодорова. Празникът продължи с Пенсионерско дружество- кв. Любеново- ръководител Димо Димитров. Последваха изпълнения на Група за изворен фолклор при „НЧ Пробуда – 1908 г.” село Дълбок извор. Радост за публиката, бяха изпълненията на Детска група „Лаленце” при същото читалище с ръководител Никола Манахилов. Следващите, които се качиха на сцената, бяха Фолклорна група „Млади сърца” при „НЧ Развитие – 1895г.”, с ръководител Величко Караиванов. „НЧ Иван Вазов – 1896г.” село Искра, бе представено от Женска фолклорна група „Росна китка”- ръководител Величко Караиванов. Последваха изпълнения на самодейците от „НЧ Христо Смирненски – 1929г.” село Бяла река, с ръководител Димо Димитров. Празникът завърши с танците на ФТК „Веселие” при „НЧ д-р Димо Тодоров – 1929г.” село Православен, с ръководител Донка Тодорова.

Изпълненията бяха оценени от жури с председател Петър Тенев. Всички самодейци получиха грамоти за участие.Много приятно впечатление направи участието на детски групи в празника. Радостно е, че любителското творчество у нас се развива във всички области на изкуството, с участието на всички поколения. Ценна е ролята на читалищата, като средища за съхраняване и развитие на традиционните и съвременни форми на изкуството, за предаване на творческия опит – особено важни за израстване на духовно богато младо поколение, за приобщаване към национално значимия и общочовешки характер на родното изкуство.

ОБЩИНСКИ ПРАЗНИК НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО ОБЩИНСКИ ПРАЗНИК НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО ОБЩИНСКИ ПРАЗНИК НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО ОБЩИНСКИ ПРАЗНИК НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО ОБЩИНСКИ ПРАЗНИК НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО ОБЩИНСКИ ПРАЗНИК НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО ОБЩИНСКИ ПРАЗНИК НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО ОБЩИНСКИ ПРАЗНИК НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО ОБЩИНСКИ ПРАЗНИК НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО ОБЩИНСКИ ПРАЗНИК НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО ОБЩИНСКИ ПРАЗНИК НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО ОБЩИНСКИ ПРАЗНИК НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО ОБЩИНСКИ ПРАЗНИК НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО ОБЩИНСКИ ПРАЗНИК НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО ОБЩИНСКИ ПРАЗНИК НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО ОБЩИНСКИ ПРАЗНИК НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО ОБЩИНСКИ ПРАЗНИК НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО ОБЩИНСКИ ПРАЗНИК НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО ОБЩИНСКИ ПРАЗНИК НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО ОБЩИНСКИ ПРАЗНИК НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО ОБЩИНСКИ ПРАЗНИК НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО ОБЩИНСКИ ПРАЗНИК НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО