На 19.04.2021г., при благоприятни метеорологични условия, ще се осъществи първата за годината масова пролетна дезакаризация на територията на Община Първомай - общо 90 дка.

    Екипите на фирма ,,Пест Корект” ще обработят тревните площи на градинките до пазара, пощата, гарата, автогарата, около сградата на общината и градския парк, както и междублоковите зелени площи на ул. ,,Ал. Стамболийски”, ул. ,,Княз Борис І”, ул. ,,Стефан Стамболов”, ул. ,,Орфей”, ул. ,,Петър Берон” и ул. „Черноризец Храбър” и площите на ул. ,,П. Славейков”, ул. ,,Панайот Хитов”, ул. ,,Арда” и ул. ,,Христо Ботев”.

    Ще се третират зелените площи и в кв. Дебър и Любеново. Градският стадион, както и тези в двата квартала и с. Градина също ще се обработят.

    При неблагоприятни метеорологични данни /дъждовно и ветровито време/, дезакаризацията ще продължи в следващ работен ден с благоприятни условия.

    При обработката ще се използват разрешени за употреба биоцидни препарати, в съответната доза и концентрация.

    Дезакаризацията е унищожаване на вредни и опасни за човека кърлежи и бълхи, които пренасят заразни болести, паразитират по растенията и предизвикват алергии у хората.

    Община Първомай обръща внимание на гражданите да не посещават обработените тревни площи до изтичане на карантинния период, който е 24 часа.