Уведомяваме Ви, че електропровод ВЛ 110 kV „Катуница“ от п/ст Пловдив до п/ст Първомай ще бъде поставен под напрежение на 09.04.2021 в 10,00 часа.