Тридесет рисунки на децата от град Първомай участват в Националния конкурс за детска рисунка на тема ,,Аз рисувам моя град”, организиран от ,,Сами-М” ЕООД и обявен от Община Първомай и Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните.

   Конкурсът се провежда в две възрастови групи: деца от 5 до 9 години и юноши от 10 до 16 години.

   Най-активно в инициативата се включиха учениците на Iв  клас на СУ ,,Проф.д-р Асен Златаров” и III клас на НУ,,Христо Ботев”- гр.Първомай.

   Учениците от Iв  клас на СУ ,,Проф.д-р Асен  Златаров с ръководители Атанаска Ботева и Екатерина Дичева представиха най-много рисунки – Елеонора Димитрова Делчева, Даная Радославова Чаушева, Тея  Добромирова Стоянова, Нели Георгиева Георгиева, Данаил Велков Велков, Павел Иванов Ечкин, Виктория Атанасова Димитрова, Габриела Иванова Колева, Юлиян Атанасов, Георги Петров Нохчев, Иван Веселинов Стоянов, Димитър Ангелов Колев, Иван Стойков, Лазарина Любомирова Аянска, Ивайло Костадинов Бозов, Петя Костадинова Бозова.

   Учениците от III клас на НУ,,Христо Ботев”, които участват в конкурса,  са от групата за занимания по интереси ,,Творчество и креативност” с ръководител Таня Станчева. Това са – Ралица Христова Николова, Христо Недев Станчев, Венета Николаева Герасимова, Елена Николаева Бонева, Петя Станимирова Филева, Симона Тенчева Пашева, Мария Найденова.

   Има и участник от  ОУ,,Св.Св.Кирил и Методий” – Янка Маринова Христова. Най-малкият художник е на 6 години – Пламена Стефанова Стефанова – представител на Детската приложна студия с ръководител Зорка Каразапрянова. Най-активният участник в конкурса е Даная Радославова Чаушева, която представи пет рисунки.

   Творбите ще се оценяват от професионално жури. Всички участници в конкурса ще получат грамоти, а специални награди ще има за победителите на първо, второ и трето място.

   Отличилите се ще получат наградите си на празника на града и общината – Първи май. Те ще бъдат поканени да участват в националната изложба на ,,Сами-М”, организирана във връзка със социално-обществените дейности на фирмата.

Тридесет творби участват в конкурса на тема ,,Аз рисувам моя град” Тридесет творби участват в конкурса на тема ,,Аз рисувам моя град” Тридесет творби участват в конкурса на тема ,,Аз рисувам моя град” Тридесет творби участват в конкурса на тема ,,Аз рисувам моя град” Тридесет творби участват в конкурса на тема ,,Аз рисувам моя град” Тридесет творби участват в конкурса на тема ,,Аз рисувам моя град” Тридесет творби участват в конкурса на тема ,,Аз рисувам моя град” Тридесет творби участват в конкурса на тема ,,Аз рисувам моя град” Тридесет творби участват в конкурса на тема ,,Аз рисувам моя град” Тридесет творби участват в конкурса на тема ,,Аз рисувам моя град” Тридесет творби участват в конкурса на тема ,,Аз рисувам моя град” Тридесет творби участват в конкурса на тема ,,Аз рисувам моя град” Тридесет творби участват в конкурса на тема ,,Аз рисувам моя град” Тридесет творби участват в конкурса на тема ,,Аз рисувам моя град” Тридесет творби участват в конкурса на тема ,,Аз рисувам моя град” Тридесет творби участват в конкурса на тема ,,Аз рисувам моя град” Тридесет творби участват в конкурса на тема ,,Аз рисувам моя град” Тридесет творби участват в конкурса на тема ,,Аз рисувам моя град” Тридесет творби участват в конкурса на тема ,,Аз рисувам моя град” Тридесет творби участват в конкурса на тема ,,Аз рисувам моя град” Тридесет творби участват в конкурса на тема ,,Аз рисувам моя град”