В деня на Баба Марта, кметът Николай Митков награди децата, включили се в конкурса „Да украсим дървото на Баба Марта“, организиран от Община Първомай и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/.

    Всички участниците получиха грамоти и книжки, а класиралите се в различните категории и предметни награди.

    Тази година в конкурса се включиха много деца от различни възрастови групи, които изработиха 83 мартеници. Целта на инициативата беше да провокира интерес сред децата на първомайска община да се запознаят с красотата и символиката на мартениците, да формира у тях творческо и естетическо мислене.

    Николай Митков благодари на малките творци за уникалните мартеници и им пожела да бъдат здрави, все така креативни и дейни, винаги да творят с желание и да поканят и приятелите си да се включват в подобни инициативи.

    Кметът обяви и следващия конкурс на тема ,,Аз рисувам моя град” и призова децата да участват активно.

Кметът Николай Митков награди участниците в конкурса за мартеници Кметът Николай Митков награди участниците в конкурса за мартеници Кметът Николай Митков награди участниците в конкурса за мартеници Кметът Николай Митков награди участниците в конкурса за мартеници Кметът Николай Митков награди участниците в конкурса за мартеници Кметът Николай Митков награди участниците в конкурса за мартеници Кметът Николай Митков награди участниците в конкурса за мартеници Кметът Николай Митков награди участниците в конкурса за мартеници Кметът Николай Митков награди участниците в конкурса за мартеници Кметът Николай Митков награди участниците в конкурса за мартеници Кметът Николай Митков награди участниците в конкурса за мартеници Кметът Николай Митков награди участниците в конкурса за мартеници Кметът Николай Митков награди участниците в конкурса за мартеници Кметът Николай Митков награди участниците в конкурса за мартеници Кметът Николай Митков награди участниците в конкурса за мартеници Кметът Николай Митков награди участниците в конкурса за мартеници Кметът Николай Митков награди участниците в конкурса за мартеници Кметът Николай Митков награди участниците в конкурса за мартеници Кметът Николай Митков награди участниците в конкурса за мартеници Кметът Николай Митков награди участниците в конкурса за мартеници Кметът Николай Митков награди участниците в конкурса за мартеници Кметът Николай Митков награди участниците в конкурса за мартеници Кметът Николай Митков награди участниците в конкурса за мартеници Кметът Николай Митков награди участниците в конкурса за мартеници Кметът Николай Митков награди участниците в конкурса за мартеници Кметът Николай Митков награди участниците в конкурса за мартеници Кметът Николай Митков награди участниците в конкурса за мартеници Кметът Николай Митков награди участниците в конкурса за мартеници Кметът Николай Митков награди участниците в конкурса за мартеници Кметът Николай Митков награди участниците в конкурса за мартеници Кметът Николай Митков награди участниците в конкурса за мартеници Кметът Николай Митков награди участниците в конкурса за мартеници Кметът Николай Митков награди участниците в конкурса за мартеници Кметът Николай Митков награди участниците в конкурса за мартеници Кметът Николай Митков награди участниците в конкурса за мартеници Кметът Николай Митков награди участниците в конкурса за мартеници Кметът Николай Митков награди участниците в конкурса за мартеници Кметът Николай Митков награди участниците в конкурса за мартеници