АКЦИЯ ЗА ДОБРОВОЛНО КРЪВОДАРЯВАНЕ

02.02.2021г. /вторник/

от 9.00 - 12.30 ч. в МБАЛ – Първомай

   Районен център за трансфузионна хематология – Пловдив, със съдействието на Община Първомай, организира акция за безвъзмездно кръводаряване за служителите от общинска администрация и гражданите на град Първомай.

  Кампанията е под мотото "Твоята кръв е важна! Дари кръв!" и ще се състои на 02.02.2021г. /вторник/ от 9.00-12.30ч. в МБАЛ – Първомай.

   Целта на безвъзмездното кръводаряване е задоволяване на лечебните заведения с кръв и кръвни съставки, приобщаване на повече хора към идеята за благотворителност, милосърдие и добротворство.

   Районен център за трансфузионна хематология е ключово лечебно заведение за здравеопазване в района на Пловдив и Южна България, което има 70-годишна история и функционира ежедневно като обслужва болничните структури в областите Пловдив, Кърджали, Пазарджик и Смолян.

   Екипите на Кръвен център – Пловдив спазват всички противоепидемични мерки и изисквания за безопасност при работа в условията на Covid, съобразно действащата заповед на здравния министър, което гарантира запазване здравето на кръводарителите и специализираните професионалисти, извършващи кръводаряването.

   Община Първомай и РЦТХ приканват гражданите да участват в благородната инициатива.