Въвеждане на следните противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1.02.2021 г. до 30.04.2021 г.

pdfЗаповед № РД-01-51 от 26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването

pdfЗаповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването