На 22.12.2020г. пред сградата община Първомай  двадесет и седем деца с изявени дарби в областта на спорта получиха парични награди.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.20, ал.1 от Наредбата  за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от училищата на територията на Община Първомай, приета с Решение№ 179/30.01.2009г на Общински съвет и Протокол № 18/09.01.2020г. на експертно-консултативна комисия, назначена със Заповед  № РД-15-716/ 04.12.2019г на Кмета на общината, ученици от НУ ,,Христо Ботев”, СУ,,Проф.д-р Асен Златаров и ПГСС ,,Васил Левски” с изяви на международни състезания и държавни първенства в областта на спорта получиха парична сума /еднократно финансово подпомагане/.

Радослава Ставрева – заместник-кмет на Община Първомай награди учениците и им пожела много спортни успехи през Новата  2021 година.

Награди за децата с изяви на международни състезания и държавни първенства в областта на спорта през 2019 година Награди за децата с изяви на международни състезания и държавни първенства в областта на спорта през 2019 година Награди за децата с изяви на международни състезания и държавни първенства в областта на спорта през 2019 година Награди за децата с изяви на международни състезания и държавни първенства в областта на спорта през 2019 година Награди за децата с изяви на международни състезания и държавни първенства в областта на спорта през 2019 година Награди за децата с изяви на международни състезания и държавни първенства в областта на спорта през 2019 година Награди за децата с изяви на международни състезания и държавни първенства в областта на спорта през 2019 година Награди за децата с изяви на международни състезания и държавни първенства в областта на спорта през 2019 година Награди за децата с изяви на международни състезания и държавни първенства в областта на спорта през 2019 година Награди за децата с изяви на международни състезания и държавни първенства в областта на спорта през 2019 година Награди за децата с изяви на международни състезания и държавни първенства в областта на спорта през 2019 година