С цел  подобряване на организацията и безопасността на движението по улиците на гр.Първомай и ограничаване преминаването на товарни автомобили

през централната градска част, бяха поставени нови  допълнителни пътни знаци на възлови кръстовища и такива с висока концентрация на пътно-транспортни произшествия.

  Пътен знак В 4 се постави:

 • на улица ,,Братя Миладинови- юг” в двете посоки, за да се обхване района на СУ,, проф.д-р Асен Златаров”;
 • на кръстовището на ул.,,Княз Борис I”с ул.,,Кочо Честименски” по посока на ул. ,,Братя Миладинови- юг” и в обратната посока на ул.,,Братя Миладинови- юг”след кръстовището с ул.,,Малина”;
 • на улица ,,Сливница” в двете посоки;
 • на кръстовището на ул.,,Орфей” с ул.,,Стефан Стамболов”и в обратната посока на кръстовището с ул.,,Братя Миладинови – юг”;

Пътен знак А 40:

 •  на кръстовището на ул.,,Бор” с ул.,,Хр.Смирненски”, което е с висока  концентрация на пътно-транспортни произшествия;

Пътен знак Б 2:

 • на кръстовището на ул.,,Гимназиална” с ул.,,Христо Смирненски”;
 • на кръстовището на ул.,,Ралица” с ул.,,Малина”;
 • на кръстовището на ул.,,Дунав” с ул.,,Бор”;
 • на кръстовището на ул.,,Раковски” с ул.,,Жеравна”;
 • Нови знаци за регулиране на движението на възлови кръстовища в град Първомай Нови знаци за регулиране на движението на възлови кръстовища в град Първомай Нови знаци за регулиране на движението на възлови кръстовища в град Първомай