Въвеждане на следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

pdfЗаповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването

pdfЗаповед № РД-01-675 от 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването