Кметът на общината и Енери Солар БГ 1 ЕАД, еднолично търговско дружество с изпълнителни директори Ричард Кьоних и Борислав Бобевски, сключиха договор за спонсорство.

   Дружеството, което е собственик  на фотоволтаичния парк в село Караджалово, ще спонсорира извършването на рехабилитация на уличното осветление на селото на стойност 45880,08 лв. Това включва изготвяне на проектна документация, доставка на LED осветител 50, 30 и 20W и други консумативи за ел.инсталация.

   Демонтажът  на старите улични осветителни тела и монтажът на новите, както и всички необходими документи за извършване на тези дейности, остава като задължение на общината.

   Кметът Николай Митков благодари на дарителите за тяхната добронамереност и им пожела дългогодишно и ползотворно сътрудничество с общината и в бъдеще.