pdfДЪЛБОК ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА НА ЧОВЕКА И ТВОРЕЦА ИВАН КАРАСЛАВОВ – ЛИЧНОСТ, КОЯТО ОСТАВИ ЯРКА СЛЕДА В КУЛТУРНИЯ И ДУХОВЕН ЖИВОТ НА НАШИЯ ГРАД!

   Днес се прощаваме с Иван Караславов - един голям човек, творец, общественик и родолюбец, който през целия си житейски път работи за  развитието на читалищното дело и културния живот на града. Всеотдаен към работата, човек с голям талант и организационни качества той остави след себе си ярка следа и пример за подражание.

   Иван Караславов е роден  на 11 април 1949 г. в гр. Първомай – кв. Дебър.

   На 29 – годишна възраст става председател на Общински читалищен съвет и като такъв повече от десет години е ръководил поделение Култура в Община Първомай. Председател е на читалищното настоятелство на ОНЧ Св.св. „Кирил и Методий“ Първомай от 1979г.

   Дългогодишен член на ръководството на Съюза на народните читалища. Работил е като военен служител в системата на Гражданска отбрана и има звание Майор. Бил е председател на Общинския комитет на БЧК -  Първомай.

   Повече от 50 години животът му бе неразривно свързан със сцената, изиграл е главните роли в десетки пиеси. Носител е на златни медали и лауреатски звания от редица републикански фестивали.

   Организатор и участник в провеждането на Майските културни тържества в града ни от 1972 г., Празника на тракийската народна музика, Националните Караславови литературни награди за проза и поезия, Празника на виното и много други мероприятия.

Нека почива в мир!