На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.4, ал.2 и ал.4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс,

чл.63, ал.1, ал.4 и ал.5 от Закон за здравето, Заповеди на Министъра на здравеопазването, издадени във връзка с обявената с Решение № 325 от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378/12.06.2020г., Решение  №418/25.06.2020г., Решение №482/15.07.2020г., Решение №525/30.07.2020г., Решение №609/28.08.2020г. и Решение №673/25.09.2020г. всички на Министерски съвет на Република България и с цел недопускане и ограничаване разпространението на COVID-19  на територията на община Първомай,  и избягване на струпване на много хора в затворени пространства

pdfЗАПОВЕД  № РД-15-652 / 28.10.2020г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.4, ал.2 и ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63, ал.1, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето и Заповеди на Министъра на здравеопазването във връзка с обявената с Решение № 325 от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378/12.06.2020г., Решение  №418/25.06.2020г., Решение №482/15.07.2020г., Решение №525/30.07.2020г., Решение №609/28.08.2020г. и Решение №673/25.09.2020г. всички на Министерски съвет на Република България и с цел недопускане и ограничаване разпространението на COVID-19  на територията на община Първомай и създаване на организация за функционирането на кооперативни, зеленчукови и промишлени пазари, както и  избягване струпване на много хора на открито, считано от 29.10.2020г.

pdfЗАПОВЕД № РД-15-651 / 28.10.2020г.