На 21.10.2020 година, при спазване на всички противоепидемични мерки, кметът Николай Митков посрещна в кабинета си ръководителите на синдикалните организации в общината – Бонка Хаджигенова – председател на Общинската организация на Сдружението на директорите в средното образование в Р България /СДСОРБ/, Атанаска Ботева – председател на Общинския координационен съвет на СБУ към КНСБ и Здравка Манолова – председател на Общински синдикат ,,Образование” към КТ ,,Подкрепа”.

  Целта на срещата – подписване на ново споразумение с договорени условия в полза на работещите педагогически, непедагогически и административни кадри в учебните заведения.

  Предмет на споразумението е процесът на първоначално издаване и презаверяване на изискуемите здравни книжки, представителното и работно облекло, както и личните предпазни средства на работещите в детските градини на територията на общината. Договореностите имат задължителен характер за работниците и служителите, които са членове на синдикалните организации, както и за работодателите, членове на организацията на работодателите – страни по споразумението. Споразумението е за срок от две години.

  Кметът получи специални благодарности от Янка Такева – председател на СБУ, за доброто сътрудничество и безвъзмездното предоставяне на офис на ръководителите на синдикалните организации.

Кметът посрещна  в кабинета си ръководителите на синдикалните организации в Община Първомай