По повод връчването на НЛН за проза „Георги Караславов”-2020г. Централна общинска библиотека получи дарения от книги.

Носителят на наградата Христо Славов дари 10 броя от своята книга „Преди сътворението” и поредицата „Златен ключ на класическата българска художествена литература, IX-XX век” в 10 тома , чийто съставител е той.

Боян Ангелов- председател на СБП дари от името на Съюза 62 тома съвременна българска литература.

На 16 октомври, деня на връчване на НЛН за проза „Георги Караславов”-2020г., бяхме приятно изненадани от съобщението на проф. д-р Румяна Конева, че Български културен институт „Дом Витгенщайн”-Виена, също прави дарение на библиотеката. Приятелството между Образцово „НЧ Св. св. Кирил и Методий-1894г.-гр. Първомай” и Български културен институт „Дом Витгенщайн” - Виена датира от 2018г., когато с посредничеството на Съюза на народните читалища и неговия председател г-н Николай Дойнов, пристигна предложение под формата на писмо- покана от проф. д-р Румяна Конева – директор на БКИ - Виена, Република Австрия за посещение на института и получаване на дарение от книги. Актът на подписване на дарението се организира по официален начин в тържествената зала на Дома и бе двустранно оформен с подписи и печати от проф. Конева и Иван Караславов. Бяха договорени и други съвместни инициативи между Читалището и Дома за реализация в близко време.

Тези дарителски жестове в навечерието на Деня на народните будители за пореден път ни убеждават, че дарителството и будителството са живи и продължават да са част от нашата народопсихология.

Екипът на библиотеката изказва дълбоката си благодарност на дарителите.

БЪДЕТЕ БЛАГОСЛОВЕНИ!

ЦЕННИ ДАРЕНИЯ ЗА ЦЕНТРАЛНА ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА ПРИ ОБРАЗЦОВО „НЧ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1894Г.-ГР. ПЪРВОМАЙ” ЦЕННИ ДАРЕНИЯ ЗА ЦЕНТРАЛНА ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА ПРИ ОБРАЗЦОВО „НЧ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1894Г.-ГР. ПЪРВОМАЙ” ЦЕННИ ДАРЕНИЯ ЗА ЦЕНТРАЛНА ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА ПРИ ОБРАЗЦОВО „НЧ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1894Г.-ГР. ПЪРВОМАЙ” ЦЕННИ ДАРЕНИЯ ЗА ЦЕНТРАЛНА ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА ПРИ ОБРАЗЦОВО „НЧ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1894Г.-ГР. ПЪРВОМАЙ” ЦЕННИ ДАРЕНИЯ ЗА ЦЕНТРАЛНА ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА ПРИ ОБРАЗЦОВО „НЧ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1894Г.-ГР. ПЪРВОМАЙ” ЦЕННИ ДАРЕНИЯ ЗА ЦЕНТРАЛНА ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА ПРИ ОБРАЗЦОВО „НЧ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1894Г.-ГР. ПЪРВОМАЙ” ЦЕННИ ДАРЕНИЯ ЗА ЦЕНТРАЛНА ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА ПРИ ОБРАЗЦОВО „НЧ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1894Г.-ГР. ПЪРВОМАЙ” ЦЕННИ ДАРЕНИЯ ЗА ЦЕНТРАЛНА ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА ПРИ ОБРАЗЦОВО „НЧ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1894Г.-ГР. ПЪРВОМАЙ” ЦЕННИ ДАРЕНИЯ ЗА ЦЕНТРАЛНА ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА ПРИ ОБРАЗЦОВО „НЧ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1894Г.-ГР. ПЪРВОМАЙ”