На 05.10.2020 г. /понеделник/ от 14:30 до 16:30 ч. в заседателната зала на Общински съвет /ст. 204А, ет. 2/ ще се състои среща с Борис Ячев – народен представител от област Пловдив и председател на Комисията за борба с корупцията, конфликта на интереси и парламентарна етика към Народното събрание на Р България.

На срещата ще присъстват и експерти от Комисията, които ще предоставят правно-техническо съдействие на граждани и обществени организации относно подаване на сигнали за корупционни действия, конфликт на интереси и несъвместимост, както и за правоприлагането на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество в частта, касаеща деклариране на имущественото състояние и условията за несъвместимост при представителите на местната власт.