Новини

Размер на шрифта: A A A

Ремонтни дейности на улици в централна градска част

   С усилени темпове продължава реновирането на улици в централна градска част – подменя се уличната и тротоарната настилка, поставят се нови бордюри.

Въвеждане на следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1.12.2021 г. до 31.03.2022 г.

pdfЗаповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването

pdfЗаповед № РД-01-968 от 26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването

Нова ограда за детската площадка в градския парк

  Детската площадка в градския парк вече е оградена и децата ще бъдат в по-голяма безопасност, а родителите по-спокойни.

ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО

pdfОбщина Първомай и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в навечерието на най-чакания от децата празник - Коледа,  организира Конкурс "КОЛЕДА" 2021

Кметът подписа договор за ремонтни дейности

   На 11.11.2021г. кметът Николай Митков подписа договор с Държавен фонд "Земеделие” за ремонт на ул. "Братя Миладинови-север” в  отсечката между ПГСС "Васил Левски” и центъра на кв. Любеново.

Заповед № РД-01-919 от 10.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването

pdfЗаповед № РД-01-919 от 10.11.2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № РД-01-915 от 09.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването

pdfЗаповед № РД-01-915 от 09.11.2021 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-890 от 03.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПО СЛУЧАЙ И Деня на Св.Архангел Михаил и професионалния празник на българската полиция!

pdf08.11.2021г. - Деня на Св.Архангел Михаил и професионалния празник на българската полиция!

Награди за инициативните младежи

   Днес кметът Николай Митков награди младежите, освежили монументите на двата входа на Първомай. Те получиха по една книга от съвременен български автор и благодарствена грамота - за проявена съпричастност, инициативност и реализиране на каузата за по-добра среда на живеене и обновяване на град Първомай и общината.

Заповед № РД-01-890 от 03.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването

pdfВъвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 4.11.2021 г. до 30.11.2021 г.

Съюзът на българските писатели удостои кмета Николай Митков с почетна грамота и значка

   В Деня на народните будители, Съюзът на българските писатели удостои кмета Николай Митков с почетна грамота и значка за подкрепа на съвременната българска литература.  На специална церемония, Боян Ангелов – Председател на СБП, връчи наградите на творци и общественици.

ПЪРВИ НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ 2021

pdfПоздравителен адрес на Кмета на община Първомай по случай Деня на народните будители през 2021 година.

Машини за пробно гласуване в гр.Първомай и населените места от общината на 29.10.2021г. от 12,00ч. до 16.30ч. и 30.10.2021г. от 9,00 до 14.00ч

pdfНа 29.10.2021г. от 12,00ч. до 16.30ч. и 30.10.2021г. от 9,00 до 14.00ч. пред пленарна зала в сградата на общината, ще бъде поставена машина за гласуване с демоверсия.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233