Новини

Размер на шрифта: A A A

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ НИКОЛАЙ МИТКОВ ПО СЛУЧАЙ светлия мюсюлмански празник Рамазан Байрам

pdfУВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ МЮСЮЛМАНИ, Приемете моите поздравления по случай светлия мюсюлмански празник Рамазан Байрам, който е символ на приятелството, на доверието и единството, на добросъседството и сближаването.

МАЙСКИ КУЛТУРНИ ТЪРЖЕСТВА 2021 - ПОКЛОН НА ТЕБЕ, ДОМ „БУДИЛНИК”!

pdfНа 11 май – денят на светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий - създатели и разпространители на първата славянска азбука – глаголицата, нашето читалище, носещо името на светите братя, отбеляза своя патронен празник.

ОБЩИНСКИ ПРАЗНИК НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО

Денят 8 май 2021 година бе посветен на любителското художествено творчество. Посветен на таланта и себеотдаването на над 130 самодейци от Общината в различните направления на изкуството.

Проект ,,Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19” продължава

   Съгласно Допълнително споразумение № 1 към Договор BG05FMOP001-5.001-0032-С01, предоставянето на топъл обяд продължава до 30.07.2021 г., като от услугата се възползват общо  230 потребители на  територията на цялата община.

Облагородяване на градския парк

  През изминалата седмица започна облагородяване на градския парк с цел превръщането в привлекателно и предпочитано място за отдих.

Първи май - празник на града и общината

Тази година, въпреки епидемичната обстановка, Първомай отпразнува своя празник.

Благодарствено писмо от Кмета и жителите на с. Дълбок извор

pdfБлагодарствено писмо от Кмета и жителите на с. Дълбок извор, за построяването на параклиса „Св. Георги“ -  Благодарим на г-н Николай Митков - Кмет на Община Първомай

ЗАПОВЕДИ № РД-01-273 И № РД-01-274/29.04.2021 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

pdfЗаповед № РД-01-274 от 29.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването

pdfЗаповед № РД-01-273 от 29.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването

УВАЖАЕМИ НАЕМАТЕЛИ, ПОЛЗВАТЕЛИ И КОНЦЕСИОНЕРИ НА ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfОсвобождаване от заплащане на наемна цена по действащи наемни правоотношения за наематели на общински нежилищни имоти на територията на община Първомай, които са преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията.

Великденска украса

Весели и шарени яйца грейнаха в центъра на града – пред Община Първомай и в градския парк. Тази година в тяхното изрисуване, освен госпожа Зорка Каразапрянова, която всяка година участва в украсата, се включиха всички Първомайски художници. Яйцата са изпълнени в различни мотиви – българска шевица, цветя и образи на светци, което ги прави уникални и неповторими.

ЛАЗАРОВДЕН В КЪЩА-МУЗЕЙ „ГЕОРГИ КАРАСЛАВОВ”

С Лазаровден започва подготовката за Страстната седмица и Христовото възкресение. Една седмица преди Великден, в събота, от стари времена е голям празник.

Заповед № РД-01-265 от 23.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването

pdfЗаповед № РД-01-265 от 23.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233