Новини

Размер на шрифта: A A A

„Европейски пътища" АД започва изпълнение на последен износващ пласт на път III-667 км 12+496 до км 40+169

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

От 26.11.2022 г. до 10.12.2022 г. „Европейски пътища" АД започва изпълнение на последен износващ пласт на път III-667 км 12+496 до км 40+169 / от край кв.Дебър в посока Асеновград/.

С нов облик, ще грейнат светлините на Коледното дърво пред общината

pdfУважаеми съграждани на 01.12.2022г. (четвъртък) след 17,30ч., на площада пред Община Първомай, ще грейнат светлините на Коледното ни дърво.

ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО – 2022

pdfОбщина Първомай и  местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните  организира конкурс за изработка на коледна картичка на тема - „ВЕСЕЛА КОЛЕДА ЗА ВСИЧКИ”

ДО ВСИЧКИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА СДРУЖЕНИЯ И ДОМОУПРАВИТЕЛИ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ:

pdfПровеждане на разяснителна кампания за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I” по Националния План за възстановяване и устойчивост.

Фирмата изпълнител, която ще построи новия мост над река Марица е избрана

    Кметът Николай Митков  отново  прояви загриженост за състоянието на моста над река Марица и затрудненията в придвижването по републиканските пътища в общината.

Жителите на село Бяла река ще се радват на облагородено място за отдих

    Населените места в Община Първомай постепенно придобиват все по-добър вид.

Започна ремонтът на две улици в с.Градина

    Стартираха ремонтни дейности на две улици в с.Градина, които се нуждаеха от спешен ремонт, поради лошо експлоатационно състояние – ул.,,Чапаев” и ул.,,Иван Вазов.

Кметът инспектира ремонтните дейности в кв.Дебър

   Кметът Николай Митков инспектира как се осъществяват строително-ремонтните дейности на улиците в кв.Дебър - ,,Босилек”, ,,Богомил”, ,,Крайречна” и ,,Антим I” и хода на изпълнението им.

Община Първомай - домакин на срещата със заместник-министъра на земеделието Георги Събев

pdfЗаместник-министърът на земеделието Георги Събев посети Първомай.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ НИКОЛАЙ МИТКОВ - ПО СЛУЧАЙ Професионалния празник на Национална служба ,,Полиция” – 8 ноември!

pdfУВАЖАЕМИ Г-Н НАЧАЛНИК, УВАЖАЕМИ СЛУЖИТЕЛИ НА РУ- ПЪРВОМАЙ, Приемете моите поздравления по повод Професионалния празник на Национална служба ,,Полиция” – 8 ноември!

Община Първомай и ,,Булекопак” организираха залесителна кампания

    През изминалата седмица, под егидата на кмета Николай Митков, служители на Община Първомай, съвместно с фирмата за оползотворяване на отпадъци от опаковки „Булекопак“ АД

Улица ,,Кочо Честименски” е с нов облик, ремонтните дейности по благоустрояване на инфраструктурата в общината продължават

    Общинското ръководство следва целенасочена политика за подобряване на пътната инфраструктура и благоустрояване на градската среда. Има обекти завършени в срок,  а други  продължават с пълна сила.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233