Новини

Размер на шрифта: A A A

Първомайските художници подредиха свои картини в „Шарената къща” в село Градина

   По покана на Иван Генов първомайските художници подредиха свои произведения в студио „Хомо луденс“ в село Градина.

Кметът Николай Митков поздрави столетницата Мария Вълканова от село Искра

   За 100-годишния си юбилей Мария Вълканова от село Искра  получи от кмета Николай Митков поздравителен адрес и подарък.

  ,,Приемете моите поздрави и пожелания по случай Вашия  100-годишен юбилей!

Заповед № РД-01-384 от 09.08.2022 г. на Министъра на здравеопазването

pdfВъвеждам временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 11.08.2022 г. до 18.08.2022 г., както следва:

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2021Г.

pdfНа основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 49, ал. 3 във връзка с чл. 50 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ: Строително-монтажни работи на път I-8/ София - Пловдив - Граница Хасковска област /

   Във връзка със започване на строително-монтажни работи на път I-8/ София - Пловдив - Граница Хасковска област /, в участъка от км 231+000 / края на град Пловдив/ до км 242+592 /началото на град Садово/

Община Първомай изпълни проект Подновяване и модернизиране на кухненското оборудване на „Домашен социален патронаж”

       Община Първомай изпълни проект „Подновяване и модернизиране на кухненското оборудване на „Домашен социален патронаж” – гр. Първомай”, финансиран от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика.

ЗАПОВЕД № РД-01-577/21.07.2022 год. на РЗИ – Пловдив

pdfВъвеждане на следните временни противоепидемични мерки на територията на област Пловдив, считано от 22.07.2022 год. до 22.08.2022 год. включително, както следва:

Община Първомай съобщава, че е получено уведомление от TП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ПЪРВОМАЙ“ за предстоящо авиационно третиране на площи и терени

pdfОбщина Първомай уведомява заинтересованите лица и общественост за предстоящо третиране срещу Малка тополова стъкленка с препарат „Моспилан 20 СП”, както следва:

ЗАПОВЕД № РД-15-452-15-07-2022Г. на кмета на община Първомай

pdfНа основание чл.44 ал.2 във вр. с ал.1, т.1, 2 и 4 от ЗМСМА, чл.167в, ал.1, т.1 от Закона за движението по пътищата, чл.9 ал.З от Закона за пътищата и  Решение №1 по Протокол от 13.07.2022г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ – 2022

pdfОбщина Първомай, на основание чл.15, ал. 1 и ал.2 от Закона за общинския дълг и в съответствие с Наредбата за условията и реда за провеждане на обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани,

Кметът Николай Митков поздрави ЛРД ,,Марица” по случай 100-годишния юбилей

   С много гости и празнична програма Ловно-рибарско дружество ,,Марица”- гр. Първомай посрещна своя 100-годишен юбилей.

25 години от учредяването на РАО ,,Тракия”

    Кметът Николай Митков и заместник-кметът Радослава Ставрева взеха участие в честването на 25-та годишнина от учредяването на РАО ,,Тракия”, което се състоя на 7 юни в град Поморие.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233