Новини

Размер на шрифта: A A A

ЗАПОВЕД № РД-15-717/26.11.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfПоради нарастващия брой положителни резултати за коронавирус в община Първомай и с цел недопускане и ограничаване разпространението на COVID-19 

ЗАПОВЕДИ № РД-01-675 И № РД-01-677 / 25.11.2020 НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Въвеждане на следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

ЗАПОВЕД № РД-15-699/20.11.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfИзменение на Заповед № РД-15-661/04.11.2020 г., с цел да се ограничи разпространението на COVID-19 на територията на община Първомай, се въвеждат по-строги противоепидемични мерки на територията на общината, считано до 30.11.2020г., включително:

Село Караджалово с ново улично осветление

   Кметът на общината и Енери Солар БГ 1 ЕАД, еднолично търговско дружество с изпълнителни директори Ричард Кьоних и Борислав Бобевски, сключиха договор за спонсорство.

Конкурс за коледна картичка или рисунка на тема: „КОЛЕДНА МАГИЯ”

pdfОбщина Първомай и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните организират - КОНКУРС ЗА ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО

Днес се прощаваме с Иван Караславов - един голям човек, творец, общественик и родолюбец

pdfДЪЛБОК ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА НА ЧОВЕКА И ТВОРЕЦА ИВАН КАРАСЛАВОВ – ЛИЧНОСТ, КОЯТО ОСТАВИ ЯРКА СЛЕДА В КУЛТУРНИЯ И ДУХОВЕН ЖИВОТ НА НАШИЯ ГРАД!

Обновени детски площадки

С целеви средства за капиталови разходи, заложени в инвестиционната програма за 2020 година, се извърши подновяване на детските съоръжения за игра в ДГ „Марица” и монтиране на нови в градския парк.

Нови кътове за отдих в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда – 2020”

Тази година на територията на Община Първомай се реализираха пет проекта в рамките на ежегодната Национална кампания „Чиста околна среда – 2020” на тема „Обичам природата и аз участвам”.

Обръщение на Министъра на вътрешните работи по проблемите за безопасността на движението по пътищата по повод Световния ден за възпомение на жертвите от ПТП

pdfНа 15 ноември 2020 г. светът за петнадесети път ще се обедини от една и съща кауза - да се съхрани човешкият живот и да се отдаде почит на всички, които ca.ro загубили в катастрофи на пътя.

Заповед № РД-01-651/ 11.11.2020 на Министъра на здравеопазването

pdfЗаповед № РД-01-651/ 11.11.2020 на Министъра на здравеопазването. Въвеждане на следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 12.11.2020 г. до 30.11.2020 г.

Проект „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация-2020г.“ се удължава до края на годината

След сключване на допълнително споразумение с Агенцията за социално подпомагане, Община Първомай удължава програмата „Топъл обяд“ до 31 декември 2020 година.

ЗАПОВЕД № РД-15-661 / 04.11.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfС цел да се ограничи разпространението на COVID-19 на територията на община Първомай, въвеждам следните по-строги противоепидемични мерки на територията на общината, считано от 04.11.2020г. до 20.11.2020г., включително:

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233