Новини

Размер на шрифта: A A A

Апел за проява на самосъзнание и самодисциплина

Уважаеми съграждани,

Апелирам още веднъж най-настойчиво за проява на самосъзнание и самодисциплина.

Трябва да притихнем всички - за няколко дни, няколко седмици, докато този вирус бъде овладян и животът ни възвърне отново нормалния си ритъм.

Заповед № РД-01-169/31.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Отменено е нареждането на здравния министър гражданите да носят защитни маски, когато се намират в закрити или на открити обществени места.

Заповед № РД-01-168 от 30.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

pdfЗаповед № РД-01-168 от 30.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за допълнение на Заповед № РД-01-124 от 13.03,2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г., Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 г., Заповед № РД-01-144 от 22.03.2020 г. и Заповед № РД-01-154 от 26.03.2020 г.

Благодарствено писмо. Аз съм една от тези жени, получила подкрепа и помощ в труден момент.

pdfИскам да споделя за преживяното от мен. Сутринта на 20 март се позвъни. Отворих вратата. Пред мен стоеше едно усмихнато момиче, което ми поднесе пакет.

Заповед № РД-01-153 от 25.03.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-143 от 20.03.2020 г.

pdfНа основание чл. 63, ал. 1 и 7 от Закона за здравето и чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение

ВРЕМЕННО РАЗПИСАНИЕ НА МЕЖДУСЕЛИЩНИ КУРСОВЕ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ ТРАНСПОРТНАТА СХЕМА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfВъв връзка със Заповед №10-03-43/20.03.2020г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков за преразглеждане и редуциране на превозите на пътници по автобусните линии от републиканската, областните и общинските транспортни схеми за периода на извънредното положение, Община Първомай уведомява за временното разписание на междуселищните автобусни превози на територията на общината.

Заповед № РД-01-154 от 26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № РД-15-192 от 27.03.2020 г. на Кмета на община Първомай

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-2019 на територията на страната

Работа на EVN България при извънредно положение

pdfВъв връзка с получено писмо от EVN България,  Община Първомай уведомява потребителите, че срокът за заплащане на фактури за потребена електроенергия на битови клиенти се удължава с 10 дни.

ЗАПОВЕД № РД-15-182 / 23.03.2020Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfНа основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4, ал. 2 и ал. 4  от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 62, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закон за защита при бедствия, чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закон за здравето,

МВР разработи специална бланка, която да улесни гражданите при придвижване през пропускателните пунктове, изградени в областните градове.

Декларацията ще служи за представяне пред контролно-пропускателните пунктове в областните градове, които бяха изградени във връзка с изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат нови противоепидемични мерки от 21 март.

ПРЕПОРЪКИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ С ЦЕЛ ОПАЗВАНЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА

pdfВсички административни ръководители на местни и териториални агенции, бюра и други административни служби на територията на Община Първомай да предприемат необходимите действия и да създадат необходимата организация в кръга на своята оперативна самостоятелност за предприемане на мерки за ограничаване на пряк контакт между служителите на поверените им администрации

Заповед на Кмета на община Първомай № РД-15-176 / 20.03.2020г.

pdfНа основание чл.44, ал.1, т.1 и т.4, ал.2 и ал. 4  от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.65, ал.1, т.3 от Закон за защита при бедствия , чл.63, ал.1, ал.4 и ал.5 от Закон за здравето, Заповед №РД-01-122/11.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, постановена във връзка с регистрирани случаи на Коронавирус  2019 – nCov (COVID-2019) на територията на страната,

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни приходи - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни приходи: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233