МКБППМН

Размер на шрифта: A A A

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ


 

Арт-терапия в ЦНСТ Първомай на тема Цветна пролет и Великден 2017 г.

Арт-терапия в ЦНСТ Първомай 2017

Моите ръце творят красота - конкурс на МКБППМН Първомай с ученици от ОУ с.Езерово - награждаване 2017

Награждаване Областен конкурс Детско полицейско управление 2017г. НУ Христо Ботев Първомай

Грамота конкурс за Годината на Левски 2017

Обява конкурс 2017 година - Левски

pdfОтвори / Разгледай >>

Годишен отчет за дейността на МКБППМН при община Първомай за 2016 г.

pdfОтвори / Разгледай >>

Детско полицейско управление и Правила за безопасно лято

Годишен отчет за дейността на МКБППМН при община Първомай за 2015 г.

pdfОтвори / Разгледай >>

МКБППМН на гости в ЦОП - Първомай

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233