Благодарствено писмо до Председателя на МКБППМН гр. Първомай от Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – Първомай.

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания гр. Първомай, Ви благодари за професионализма и коректността проявени при съвместната ни работа. / pdfОтвори