На 25.03.2019г., София Монева, и. ф. административен ръководител и председател на Районен съд гр.Първомай, беседва с учениците от VII клас на Основно училище „Христо Ботев“, село Градина, на тема „Домашното насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за защита на жертвите“.

Инициативата е в рамките на организираната съвместно от Министерство на образованието и науката и Висш съдебен съвет Образователна програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Съдия Монева подари на всеки ученик „Моята книжка за домашно насилие“, предоставена за целта на Образователната програма от Фондация „Международна социална служба - България“. Учениците научиха що е домашно насилие, какви видове бива то, как се разпознава, кой може да го упражнява и каква защита е предвидена за жертвите според българската нормативна уредба.