На 19.11.2020 г. всички 22 участника в конкурса „Наркотиците през моите очи” бяха наградени от секретаря на МКБППМН и получиха грамоти за участие.

Най-добрите творби, заели призовите места бяха подредени в изложба във фоайето на ОУ „Христо Ботев” с. Градина. Техните автори получиха предметни награди и грамоти от г-жа Мария Кьосева.

1 място – Габриела Рашева – 7 клас

2 място – Величка Йовчева – 7 клас

3 място – Станимир Желязков – 6 клас

Поради усложнената епидемиологична обстановка насрочената презентация пред всички ученици бе отменена. В седмицата 16 - 20 ноември поетапно, пред малки групи ученици от среден курс, педагогическият специалист г-жа Надя Димитрова презентира „Пропуснат живот” – филм, разказващ историите на наркозависими младежи.

Проявата е част от превантивната програма на МКБППМН при община Първомай за 2020 година.

Конкурс за плакат-постер-колаж на теми: „Превенция днес, за да сме здрави утре” и „Наркотиците през моите очи” ОУ „Христо Ботев” с. Градина, общ. Първомай Конкурс за плакат-постер-колаж на теми: „Превенция днес, за да сме здрави утре” и „Наркотиците през моите очи” ОУ „Христо Ботев” с. Градина, общ. Първомай Конкурс за плакат-постер-колаж на теми: „Превенция днес, за да сме здрави утре” и „Наркотиците през моите очи” ОУ „Христо Ботев” с. Градина, общ. Първомай Конкурс за плакат-постер-колаж на теми: „Превенция днес, за да сме здрави утре” и „Наркотиците през моите очи” ОУ „Христо Ботев” с. Градина, общ. Първомай Конкурс за плакат-постер-колаж на теми: „Превенция днес, за да сме здрави утре” и „Наркотиците през моите очи” ОУ „Христо Ботев” с. Градина, общ. Първомай Конкурс за плакат-постер-колаж на теми: „Превенция днес, за да сме здрави утре” и „Наркотиците през моите очи” ОУ „Христо Ботев” с. Градина, общ. Първомай Конкурс за плакат-постер-колаж на теми: „Превенция днес, за да сме здрави утре” и „Наркотиците през моите очи” ОУ „Христо Ботев” с. Градина, общ. Първомай Конкурс за плакат-постер-колаж на теми: „Превенция днес, за да сме здрави утре” и „Наркотиците през моите очи” ОУ „Христо Ботев” с. Градина, общ. Първомай Конкурс за плакат-постер-колаж на теми: „Превенция днес, за да сме здрави утре” и „Наркотиците през моите очи” ОУ „Христо Ботев” с. Градина, общ. Първомай Конкурс за плакат-постер-колаж на теми: „Превенция днес, за да сме здрави утре” и „Наркотиците през моите очи” ОУ „Христо Ботев” с. Градина, общ. Първомай Конкурс за плакат-постер-колаж на теми: „Превенция днес, за да сме здрави утре” и „Наркотиците през моите очи” ОУ „Христо Ботев” с. Градина, общ. Първомай